08-6900625 | 052-7031202 orazaria.law@gmail.com
אלו מסמכים לאסוף לפני שפותחים בהליכי גירושין

אלו מסמכים לאסוף לפני שפותחים בהליכי גירושין

אלו מסמכים כדאי לאסוף לפני שפותחים בהליכי גירושין ? פעמים רבות מגיעים למשרדי לקוחות שהחליטו להתגרש חלקם לאחר לבטים וסכסוכים שנמשכו שנים רבות וחלקם באופן פתאומי בעקבות בגידה של אחד מבני הזוג , משבר שפקד את חיי הנישואין וכד'. המשותף לאותם לקוחות שהם מגיעים לאחר שהודיעו...
הדרך אל העושר ואושר

הדרך אל העושר ואושר

הדרך אל העושר ואושר נשים רבות סובלות במהלך הנישואין ואולם נותרות בסבלן מחשש לירידה ברמת חייהן. נשים רבות בעלות רכוש רב, הכולל נכסים, חברות ועסקים על שם בני זוגן ואולם אין להן כל מושג ואו מידע לגבי שווי רכושן והיקפו . אי ודאות וחוסר ידע מונעים מהן לעשות את צעד אל האושר...