08-6900625 | 052-7031202 orazaria.law@gmail.com
מה חשוב לעשות ולדעת ביחסים בפרק ב' ?

מה חשוב לעשות ולדעת ביחסים בפרק ב' ?

התגרשתם , הכרתם בן או בת זוג חדשה וערכתם הסכם יחסי ממון. נכון שהדבר הנכון ביותר הוא לערוך הסכם יחסי ממון אבל הסכם יחסי ממון קובע רק מה יקרה במקרה של פירוד , הסכם יחסי ממון לא קובע מה יקרה במקרה של פטירה . לצורך הסדרת רכושכם במקרה של פטירה יש צורך לערוך בנוסף גם צוואה...
באילו מקרים יעתר בית המשפט לתביעת ביטול הסכם?

באילו מקרים יעתר בית המשפט לתביעת ביטול הסכם?

בתי משפט נעתרו לתביעות לביטול הסכם כאשר הוכח כי אכן צד אחד הטעה את הצד השני, לדוגמא במקרה בו בעל העלים נכסים מאת רעייתו והטעה אותה לחשוב כי אין לו נכסים, במקרים בהם האישה חתמה תחת אלימות פיזית קשה במקרים בהם צד לא היה מיוצג על ידי עורך דין וחתם על ההסכם מבלי להבין את...
מה צריך וחשוב לדעת לפני שאתם מחליטים להתגרש או במהלך הגירושין ?

מה צריך וחשוב לדעת לפני שאתם מחליטים להתגרש או במהלך הגירושין ?

אני רוצה לשתף אתכם במס' מסקנות אליהן הגעתי במהלך השנים . התנהגויות שונות של בני זוג בהליך גירושין מהם כדאי ללמוד כיצד עליכם לנהוג כדי שתצליחו למקסם כמה שיותר את הישגיכם בהליך הגירושין וממה להימנע  . להלן מס' דוגמאות : כשאישה רוצה שלום בית כוונתה לבית שלם – כדאי לכם...
האם תשלומי המשכנתא הם חלק מתשלום המוזנות שעל האב לשלם?

האם תשלומי המשכנתא הם חלק מתשלום המוזנות שעל האב לשלם?

והאם ניתן לחייב את בן הזוג לשלם את תשלומי המשכנתא? לעיתים קרובות עולה השאלה האם על האב להשתתף בתשלומי המשכנתא המשולמים על ידי האם, כחלק מתשלום מזונות ילדים, סוגיה זו טרם הוכרעה בגישת בית המשפט העליון. קיימות שתי גישות מנוגדות בענין זה. הגישה האחת, הובאה בע"א...
אשליה ושמה שלום בית

אשליה ושמה שלום בית

 מאילו מלכודות בהליכי גירושין כדאי להישמר ? במסגרת מאבק גירושין אין גבול למגוון המלכודות שניתן לטמון לבן הזוג, להלן מס' דוגמאות שמהן כדאי להיזהר : אשליה ושמה שלום בית – ישנם מקרים בהם צד מסוים מעוניין בכל מאודו להתגרש ואילו הצד השני מעוניין בשלום בית. הצד...
טיפים חשובים בהליך הגירושין

טיפים חשובים בהליך הגירושין

הצעדים הראשונים בהם יש לנקוט מייד עם קבלת ההחלטה להתגרש להלן קומץ טיפים , חשובים ביותר, בהם יש לנקוט טרם הגשת התביעות: 1. איסוף מידע – תופתעו לגלות איך נעלמים מסמכים באורח פלא מרגע הודעתכם לבן הזוג על רצונכם להתגרש. יש לצלם תלושי שכר ,תדפיסי בנק , חוזי רכישה, תדפיסי...