08-6900625 | 052-7031202 orazaria.law@gmail.com
החלטתם להתגרש. לא יודעים איך להתחיל ?

החלטתם להתגרש. לא יודעים איך להתחיל ?

להלן  קומץ טיפים , חשובים ביותר,  בהם יש לנקוט  מייד עם קבלת ההחלטה להתגרש : איסוף מידע – תופתעו לגלות איך נעלמים מסמכים באורח פלא מרגע הודעתכם לבן הזוג על רצונכם להתגרש ועל כן רצוי לאסוף את המידע הדרוש טרם הודעתכם . רצוי לצלם תזרים מזומנים ,תלושי שכר ,אישורי הכנסה...
בית משפט או בית הדין הרבני, מה עדיף?

בית משפט או בית הדין הרבני, מה עדיף?

לבחירה הערכאה חשיבות גדולה ומכרעת, ישנן שתי אפשרויות העומדות בפני הגבר והאישה בבואם להתדיין בעניינים הכרוכים לגירושין: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, וזאת בכל הנוגע להסדרת נושא הרכוש, מזונות הילדים ,מזונות האישה ,איזון המשאבים וכיו"ב. קיים יתרון גדול...
למה כל כך חשוב לערוך צוואה בעת הליכי גירושין ?

למה כל כך חשוב לערוך צוואה בעת הליכי גירושין ?

בני זוג המצויים בהליכי גירושין משקיעים את מירב מרצם במאבקים משפטיים בעניין  חלוקת הרכוש , גובה המזונות , הסדרי ראייה וכו', ואולם נוהגים להזניח את עניין עריכת הצוואה, נושא חשוב מאוד  בהליך הגירושין . במקרה שאחד מבני הזוג חלילה הלך לעולמו במהלך הגירושין אזי מי שירש אותו...
מחיר הבגידה – השלכותיה של הבגידה על זכויותיך

מחיר הבגידה – השלכותיה של הבגידה על זכויותיך

האם אישה שבגדה בבעלה  מאבדת זכויותיה ברכוש ? קיימת הלכה בדין  העברי לפיה אם יוכיח הבעל כי אשתו בגדה בו , יוכל לנשלה מחלקה ברכוש והיא תקבל רק את מה שנותר מהנדוניה , וזאת לעומת הבעל שגם אם יבגוד באשתו לא יפסיד כל זכות ברכושו . החוק הישראלי המחייב גם  את בתי הדין הרבניים...
מה צריך לעשות לפני שקונים לילד דירה במתנה ?

מה צריך לעשות לפני שקונים לילד דירה במתנה ?

החלטתם לקנות לילד דירה במתנה או לרשום את הדירה  על שמו ממניעים שונים , כדאי להגן על הדירה או על הכסף במקרה שחלילה יחסיו של הילד עם בת זוגו יקלעו למשבר גירושין . למרות שחוק יחסי ממון קובע כי נכס שנרכש לפני הנישואין או שניתן במתנה אינו שותף לבן הזוג , נוטים בתי משפט...
זכויות פנסיה בעת גירושין

זכויות פנסיה בעת גירושין

בשנים האחרונות חלה התפתחות בפסיקה אשר הרחיבה את הילכת השיתוף גם על זכויות הפנסיה הכוללות קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוח מנהלים וכל זכות כספית אחרת שנבעה מעבודה . ההלכה כיום קובעת כי זכויות סוציאליות הנובעות מעבודת כל אחד מהצדדים במשך חיי הנישואין – פיצוי פיטורין ,...