08-6900625 | 052-7031202 orazaria.law@gmail.com
מה צריך לעשות לפני שקונים לילד דירה במתנה ?

מה צריך לעשות לפני שקונים לילד דירה במתנה ?

החלטתם לקנות לילד דירה במתנה או לרשום את הדירה  על שמו ממניעים שונים , כדאי להגן על הדירה או על הכסף במקרה שחלילה יחסיו של הילד עם בת זוגו יקלעו למשבר גירושין . למרות שחוק יחסי ממון קובע כי נכס שנרכש לפני הנישואין או שניתן במתנה אינו שותף לבן הזוג , נוטים בתי משפט...
זכויות פנסיה בעת גירושין

זכויות פנסיה בעת גירושין

בשנים האחרונות חלה התפתחות בפסיקה אשר הרחיבה את הילכת השיתוף גם על זכויות הפנסיה הכוללות קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוח מנהלים וכל זכות כספית אחרת שנבעה מעבודה . ההלכה כיום קובעת כי זכויות סוציאליות הנובעות מעבודת כל אחד מהצדדים במשך חיי הנישואין – פיצוי פיטורין ,...
מה חשוב לעשות ולדעת ביחסים בפרק ב' ?

מה חשוב לעשות ולדעת ביחסים בפרק ב' ?

התגרשתם , הכרתם בן או בת זוג חדשה וערכתם הסכם יחסי ממון. נכון שהדבר הנכון ביותר הוא לערוך הסכם יחסי ממון אבל הסכם יחסי ממון קובע רק מה יקרה במקרה של פירוד , הסכם יחסי ממון לא קובע מה יקרה במקרה של פטירה . לצורך הסדרת רכושכם במקרה של פטירה יש צורך לערוך בנוסף גם צוואה...
האם תשלומי המשכנתא הם חלק מתשלום המוזנות שעל האב לשלם?

האם תשלומי המשכנתא הם חלק מתשלום המוזנות שעל האב לשלם?

והאם ניתן לחייב את בן הזוג לשלם את תשלומי המשכנתא? לעיתים קרובות עולה השאלה האם על האב להשתתף בתשלומי המשכנתא המשולמים על ידי האם, כחלק מתשלום מזונות ילדים, סוגיה זו טרם הוכרעה בגישת בית המשפט העליון. קיימות שתי גישות מנוגדות בענין זה. הגישה האחת, הובאה בע"א...
אשליה ושמה שלום בית

אשליה ושמה שלום בית

 מאילו מלכודות בהליכי גירושין כדאי להישמר ? במסגרת מאבק גירושין אין גבול למגוון המלכודות שניתן לטמון לבן הזוג, להלן מס' דוגמאות שמהן כדאי להיזהר : אשליה ושמה שלום בית – ישנם מקרים בהם צד מסוים מעוניין בכל מאודו להתגרש ואילו הצד השני מעוניין בשלום בית. הצד...