08-6900625 | 052-7031202 orazaria.law@gmail.com
טיפים חשובים בהליך הגירושין

טיפים חשובים בהליך הגירושין

הצעדים הראשונים בהם יש לנקוט מייד עם קבלת ההחלטה להתגרש להלן קומץ טיפים , חשובים ביותר, בהם יש לנקוט טרם הגשת התביעות: 1. איסוף מידע – תופתעו לגלות איך נעלמים מסמכים באורח פלא מרגע הודעתכם לבן הזוג על רצונכם להתגרש. יש לצלם תלושי שכר ,תדפיסי בנק , חוזי רכישה, תדפיסי...
אלו מסמכים לאסוף לפני שפותחים בהליכי גירושין

אלו מסמכים לאסוף לפני שפותחים בהליכי גירושין

אלו מסמכים כדאי לאסוף לפני שפותחים בהליכי גירושין ? פעמים רבות מגיעים למשרדי לקוחות שהחליטו להתגרש חלקם לאחר לבטים וסכסוכים שנמשכו שנים רבות וחלקם באופן פתאומי בעקבות בגידה של אחד מבני הזוג , משבר שפקד את חיי הנישואין וכד'. המשותף לאותם לקוחות שהם מגיעים לאחר שהודיעו...
הדרך אל העושר ואושר

הדרך אל העושר ואושר

הדרך אל העושר ואושר נשים רבות סובלות במהלך הנישואין ואולם נותרות בסבלן מחשש לירידה ברמת חייהן. נשים רבות בעלות רכוש רב, הכולל נכסים, חברות ועסקים על שם בני זוגן ואולם אין להן כל מושג ואו מידע לגבי שווי רכושן והיקפו . אי ודאות וחוסר ידע מונעים מהן לעשות את צעד אל האושר...