08-6900625 | 052-7031202 orazaria.law@gmail.com

זוגות  רבים  בוחרים לחיות יחד ללא נישואין , לעיתים בשל רצונם לא להינשא מסיבות שונות כגון: בשל גירושין כואבים, הפסד זכויות , לדוגמא: אלמנה שתינשא תפסיד את זכויותיה בפנסיה  ולעיתים בשל מניעה הלכתית כגון: חד מיניים, עגינות ,  כהן וגרושה , אישה שניהלה רומן במהלך הנישואין לא יכולה להינשא לו לאחר גירושיה משום שהיא אסורה עליו ( אסורה על בעלה ובועלה ) .

עם השנים יותר ויותר זוגות בוחרים לחיות כזוג נשוי ואף מביאים ילדים לעולם ואולם מעדיפים שלא להינשא כדת משה וישראל ולא בנישואין אזרחיים .

מי שלא יודע גם בנישואין אזרחיים יש צורך בגט, גט לחומרא.

המחוקק מתעלם מהתופעה בשל תכתיבים ולחצים פוליטיים ועל כן בתי משפט נאלצים לתת את המענה לאותם זוגות . בית המשפט מאשר הסכמים של ידועים בציבור ומכריע בכל יתר הנושאים המתעוררים בעת פרידה, חלוקת רכוש, מזונות וכיוצ"ב .

לגבי זוגות נשואים קובע חוק יחסי ממון את אופן חלוקת הרכוש וכן את המועד ממנו מתחיל השיתוף, מועד הנישואין .

לגבי ידועים בציבור אין חוק ועל כן קיימת הלכה שנקראת הילכת השיתוף . בשונה מזוגות נישואים , אין מועד מוגדר לתחילת השיתוף בנכסים ועל כן לעיתים הילכת השיתוף עשויה להטיב עם זוגות שלא נישאו . לדוגמא ע"פ חוק יחסי ממון רכוש או נכסים שהיו על שם בן הזוג  לפני הנישואין שייכים לו . בהילכת השיתוף זה לא חד משמעי ועל כן יתכן ולעיתים יחול שיתוף גם על נכס שהיה שייך לבן הזוג לפני תחילת היחסים  ועל כן  מומלץ מאוד לערוך הסכם ממון

הילכת השיתוף הייתה קיימת לפני חקיקת חוק יחסי ממון . נכון להיום היא ממשיכה לחול על זוגות שנישאו לפני תחילו של החוק, היינו לפני שנת 1974 .

בתי המשפט הכירו בכך שהילכת השיתוף יכולה לחול גם על בני זוג החיים יחד ללא נישואין .

קיימים  שני תנאים הצריכים להיות מוכחים כדי שאישה או גבר יחשבו ידועים בציבור והם :

חיי משפחה וניהול משק בית משותף .

למרבה הצער לעיתים במצב של פרידה אחד מבני הזוג מכחיש את קיומו של הקשר או את טיבו של הקשר ועל כן רצוי להצטייד בראיות מסוג , תמונות , סרטונים, תדפיסי בנק ועוד

קיימת הלכה פסוקה הקובעת כי על מנת להוכיח את הילכת השיתוף יש צורך בראייה מחזקת נוספת מעבר לזו הנדרשת מבני זוג הנשואים כהלכה ואין די בחיים המשותפים כשלעצמם.

מידת נטל ההוכחה הנדרשת מבני זוג שאינם נשואים גבוהה יותר מן הסתם ממידת ההוכחה הנדרשת מבני זוג נשואים ,מהסיבה הפשוטה שמידת המחויבות ההדדית הקיימת בזוגות הנשואים גובהה יותר  וזאת בשל  קשר הנישואין עצמו,  שאינו  מאפשר לבן הזוג המעוניין לסיים את הקשר להשתחרר בנקל .

מידת המחויבות לגבי בני זוג שאינם נשואים  תלויה  ברצונותיהם  של בני הזוג  . הנחת המוצא לגביהם שאילו רצו במידת מחייבות גבוהה היו נישאים .

הדעות חלוקות לגבי הנחת המוצא הנ"ל שכן ישנם מצבים שבהם בני הזוג אינם יכולים להינשא מטעמים הלכתיים כאמור .

בית המשפט  שוקל את הנסיבות שהובילו את בני הזוג  לחיות ללא קשר נישואין בבואו לבחון את תחולת השיתוף ברכוש טרם חלוקתו בן הצדדים.

ישנם נכסים אשר לגביהם חזקת השיתוף קשה יותר להוכחה כאשר רישומם הינו על אחד מבני הזוג בלבד  ואילו הם הזכויות הסוציאליות , חסכונות , כספים , מניות וכו'

במקרה שהמדובר בזוגות נשואים אין כמעט חשיבות לעניין הרישום  ואם מדובר ברכוש  שנרכש ו/או הצטבר במהלך חיי הנישואין אזי הרכוש הינו משותף ואין כל חשיבות אם הזכויות או הנכסים רשומים ע"ש מי מהצדדים למעט כספי ירושה שנתקבלו או כספי פיצוי נזקי גוף  שלגביהם לא חלה חזקת השיתוף  .

לעומת זאת כאשר מדובר בידועים בציבור יש חשיבות לרישום הנכס ע"ש מי מהצדדים. בנכסים כמו דירת מגורים בהמ"ש  ישקול  האם הנכס משמש את בני הזוג בחיי היום יום והאם הנכס נרכש במימון משותף ובמהלך החיים המשותפים  .

על כן רצוי במקרים של ידועים בציבור לדאוג כי הנכס שהושג במאמץ משותף ירשם בסופו של דבר על שם שני בני הזוג ולא על מי מהם בלבד .

ישנו פתרון משפטי נוסף והוא עריכת הסכם ממון .הסכם בין ידועים בציבור אין חובה לאשרו בבית המשפט( ואולם רצוי ביותר)   ועד אשר תהיה הלכה אשר תחייב אישורו בביהמ"ש  די בחתימתם של הצדדים על ההסכם כדי שיהיה תקף.

קיומו של  הסכם יעיד על כוונת הצדדים ליצירת השיתוף אשר נדרשת לבימ"ש לשם הכרעתו.

הסכם ממון קובע את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה בלבד ולא במקרה של פטירה חלילה של אחד מבני הזוג . במקרה של פטירה יש צורך לערוך צוואה גם  שתסדיר את רצונכם לאחר פטירתכם . בהעדר צוואה קובע חוק הירושה את זכויותיו של בן /בת הזג הידוע בציבור .

זכויות וחובות – לידועים בציבור  יש זכויות כגון זכות ל קבלת מזונות , שיתוף ברכוש , שיתוף בחובות , זכויות  בחוק למניעת אלימות במשפחה,בחוק הירושה, קצבת שארים, פנסיה ועוד

 זכויות ירושה – בן בת /זוג ידועים בציבור זכאים  לרשת את בן הזוג הנפטר ואף לקבל את קצבת השאירים, פנסיה . ( במידה שבן הזוג שנותר בחיים אינו נשוי לאחר . כגון במקרים של אישה עגונה )

ביחסים בפרק ב' כשיש למי מכם ילדים מנישואין קודמים חשוב מאוד לערוך צוואה על מנת למנוע את הסכסוכים בין בן/בת הזוג לבן ילדיכם לאחר מותכם .

על מנת להימנע ממלחמה מיותרת עם ביטוח לאומי רצוי למלא את הטופס של הידועים בציבור ולשלוח להם לפני ואף לצרף הסכם ממון וצוואה אם יש .

על אף התקדמות החקיקה והפסיקה בכל הנוגע לקידום הסדרת  מנגנונים משפטיים לידועים בציבור עדין נאלצים זוגות להתמודד מול בירוקרטיה קשה ומסורבלת בעיקר במקרה של זוגות חד מיניים . נושא זה מקבל פחות תשומת לב מהמחוקק וזוכה להכרה לפחות בפסיקה .

על כן אני חוזרת וממליצה על הסכם יחסי ממון וצוואה כמו כן ניתן למנוע סכסוכים עתידיים בדרך של רישום הערות אזהרה מסוגים שונים , רישום משותף בכל המוסדות ולרבות בנקים , לשכות רישום מקרקעין וכיו"ב , להסדיר את נושא החזקת הילדים בדרך של הסכם משמורת והסדרי ראייה, צו הורות פסיקתי , אימוץ וכיוצ"ב .

לקוח לימד אותי מונח יפה הסכם יחסי ממון הוא הסכם מאהבה , למי שאוהב ורוצה להימנע חלילה מסכסוכים מכוערים , דואג להסדיר את גם את הפרידה באהבה .

משרד עו"ד אור עזריה מייצג זוגות רבים בסטטוס של ידועים בציבור מול כל הערכאות, בתי משפט , המוסד לביטוח לאומי בכל הסוגיות המורכבות , בהצלחה רבה תוך מציאת פתרונות יצירתיים כשלא ניתן לערוך הסכם יחסי ממון וכשמתעורר סכסוך .

 

מאמר זה הינו למידע ראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו .