08-6900625 | 052-7031202 orazaria.law@gmail.com

אלו מסמכים כדאי לאסוף לפני שפותחים בהליכי גירושין ?
פעמים רבות מגיעים למשרדי לקוחות שהחליטו להתגרש חלקם לאחר לבטים וסכסוכים שנמשכו שנים רבות וחלקם באופן פתאומי בעקבות בגידה של אחד מבני הזוג , משבר שפקד את חיי הנישואין וכד'.
המשותף לאותם לקוחות שהם מגיעים לאחר שהודיעו לבן הזוג שבכוונתם להתגרש , דבר שיתברר בהמשך כצעד שגוי . ברגע שהחלטתם להתגרש ואפילו כאשר אתם מתלבטים אם לעשות כן, כדאי לפנות לעורך דין שמתמחה בענייני משפחה אשר ידריך אתכם כיצד יש לנהוג בטרם תודיעו על רצונכם לבן הזוג .
תיווכחו לדעת שלאחר שתיפתחו בהליך גירושין יתכן שחלק גדול מהמסמכים הדרושים לכם "ייעלמו" באורח פלא ממש ותתקשו מאוד להוכיח את תביעתכם .

המסמכים הדרושים לצורך תביעת מזונות :
12 תלושי שכר אחרונים או אישור רו"ח על הכנסות בשנה שקדמה להגשת התביעה, קבלות ואסמכתאות על תשלומים שונים כגון תשלומי ארנונה , חשמל, ועד בית, כבלים , טלפון ,אישור על תשלום חודשי למשכנתא וכד',ריכוז תשלומים חודשי של כרטיס האשראי , קבלות ואישורים על תשלום הוצ' חינוך לרבות תשלומים לבית הספר,קבלות בגין ציוד וספרי לימוד גן ,שיעורי עזר, קייטנה וכד', קבלות בגין הוצאות רכב כגון ביטוחים, אגרה שנתית(טסט), תיקונים ,דלק וכד'. למזונות אישה יש צורך אף בקבלות המעידות על רמת החיים אליה הורגלה כגון קבלות בגין קוסמטיקאית, טיסות לחו"ל, בתי מלון, מכון כושר מספרה וכד' .

המסמכים הדרושים להוכחת רכוש לצורך חלוקתו :
נסח טאבו, אישור על יתרת גובה המשכנתא, הסכמי מכר של דירות קודמות להוכחת השיתוף בנכס או העדר שיתוף בנכס, רשימת ציוד בתוך הבית, אישורים ומסמכים המעידים על נכסי בן הזוג, צילום רישיון רכב, צילום חשבוניות,צילום הנכסים ,צילום הסכמי שכירות עם צד ג' , רשימת לקוחות , צילום יומן , מס' טלפון ,כתובות ושמות של ספקים וכד' ( לצורך חקירתם להוכחת קיומו של העסק ) .

המסמכים הדרושים להוכחת כספים וזכויות :
רשימת חשבונות הבנק ( מספרי חשבון, שם בנק ומס' סניף ) ,אישורי יתרות בחשבונות הבנק , תדפיסי בנק ( חשוב ביותר) ,ניירות ערך, תלושי שכר , אישורים על פתיחת כספת וכד' .דיווח שנתי על קופות גמל , קרנות השתלמות , ביטוחי מנהלים , קרנות פנסיה .הדיווחים של קופות הגמל מתקבלים מידי שנה , יש להקפיד לצלם אותם ולהיות מעודכנים בשמות הקרנות וזאת על מנת שניתן יהיה להטיל עיקול בעת הצורך למניעת משיכת כספים והברחתם .

המסמכים הדרושים להוכחת מניות או שליטה בחברות ועסקים :
דו"ח רשם החברות ( יש צורך להצטייד במספרי החברה ו/או עוסק מורשה) , מאזן שנתי או דו"ח רווח והפסד, הסכמים בין בעלי המניות /שותפים, דפי חשבון עסקיים, אישור על תשלומי מע"מ, תלושי שכר וכד' .

תביעת גירושין בבית הדין הרבני:
לשם הוכחת בגידה כדאי להצטייד בתדפיסי שיחות טלפון, דו"ח חוקר פרטי, צילומים, מכתבים ,אי- מיילים וכד'

מאמר זה הינו למידע ראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו .